C# Alıştırma Soruları -2-

-2-

( , c# alıştırma soruları , , ,,)

Konu: if – else -else if kullanımı

Soru1: Maaş + prim şeklinde çalışan bir işçi ; sattığı ürün miktarına göre prim almaktadır. Eğer işçi 1-8 arasında ürün satarsa ürün başına 22 TL , 9-15 ürün satarsa ürün başına 25 TL , 16-25 ürün satarsa ürün başına 30 TL ek prim kazanan işçin ay sonundaki net maaşını hesaplayan programı yazınız. (Maaş ve satılan ürün sayısı klavyeden girilecek)

 

Soru2: Bir üniversite öğrencisinin bir dersten aldığı üç farklı not ile yıl sonu notu hesaplanmaktadır. Bunlar vize sınavı , final sınavı ve proje notu. Vize sınavının %3’u final sınavının %40’ı ve proje notunun %20’si alınarak not hesaplanmaktadır. Bu bilgilere göre vize , final ve proje notu klavyeden girilen bir öğrencinin dönem sonu notunu hesaplayan programı yazınız.

Soru3:Klavyeden girilen kilo ve boy bilgisine göre vücut kütle indexini hesaplayan programı yazınız. Çıkan değere göre zayıf şişman gibi sonuç üretilecek. Değerlere ait tablo  altta verilmiştir.

Vücut kitle indexi nedir nasıl hesaplanır  diyorsanız buraya bakınız

Vücut Kitle Aralığı aralığı Sınıflandırma
-20 Zayıf
20-24,9 Normal
25-29,9 Hafif şişman
30-34,9 Şişman
35-44,9 Sağlık açısından önemli
45-49,9 Aşırı şişman
+49,9 Morbid (ölümcül) şişman

Tüm Alıştırma Soruları  Serileri

C # Alıştırma Soruları 1
C # Alıştırma Soruları 2
C # Alıştırma Soruları 3
C # Alıştırma Soruları 4
C # Alıştırma Soruları 5
C # Alıştırma Soruları 6
C # Alıştırma Soruları 7

6,306 total views, 5 views today

(Visited 425 times, 73 visits today)

Volkan Koç

Visual Studio c#.net , Visual Basic. Net , Html , php , action script 3 dillerini biliyor. Kişiye özgü takip , otomasyon , muhasebe , stok takip programları yazılır. İletişim :volkankoc2000@gmail.com

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

You may also like...

 • ~Emirhan Al~

  // Soru 1

  int maas, satilan_ürün,prim;

  Console.Write(“Maaşınızı Giriniz..:”);

  maas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.Write(“Satılan Ürün Sayısını Giriniz..:”);

  satilan_ürün = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  if (satilan_ürün>=1 && satilan_ürün = 9 && satilan_ürün = 16 && satilan_ürün <= 25)

  {

  prim = 30 * satilan_ürün;

  maas = maas + prim;

  Console.WriteLine("Net Maaşınız..:"+maas);

  }

  if (satilan_ürün =26)

  {

  Console.WriteLine(“Net Maaşınız..:”+maas);

  }

  Dip not : ürün sayısı 0 dan küçük veya 25 den büyük ise direkt olarak maaşı yazıyor…

 • tebrikler cevap doğru. Soruda açıklama yapmamışım ama 0 girildiğinde maaş direk yazması doğru. 25 ten büyük olduğu durumlarda son duruma dahil edebiliriz yani 30 TL gibi. Soruyu yazarken büyük olacağı durumları belirtmemişim…

 • ~Emirhan Al~

  //Soru 3 Vücüt Kitle İndeksi

  Double kilo, boy,vki;

  Console.Write(“Kilonuzu Giriniz..:”);

  kilo = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write(“Boyunuzu Giriniz(Virgül İle)..:”);

  boy = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  boy = boy * boy;

  vki = kilo / boy;

  if (vki=20 && vki =25 && vki =30 && vki =35 && vki =45 && vki =50)

  {

  Console.WriteLine(“Morbid(Ölümcül) Şişman”);

  }

 • ~Emirhan Al~

  {

  // Soru 2

  Double vize,final, proje,dönem_sonu_notu;

  Console.Write(“Vize notunu Giriniz..:”);

  vize = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write(“Final notunu Giriniz..:”);

  final = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write(“Proje notunu Giriniz..:”);

  proje = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  vize = vize * 0.03;

  final = final * 0.40;

  proje = proje * 0.20;

  dönem_sonu_notu = vize + final + proje;

  Console.WriteLine(dönem_sonu_notu);

  }

 • Tebrikler doğru cevap

 • işlem doğru fakat vize hesaplamada 0.03 değil 0.3 olmalı

 • Tüm soruları Emirhan Al doğru cevaplamıştır. Soruların yanına onun cevaplarını ekliyorum teşekkürler

 • Pingback: C# Alıştırma Soruları -6- Teknoloji Dünyası()

 • Pingback: C# Alıştırma Soruları -5- Teknoloji Dünyası()

 • Pingback: C# Alıştırma Soruları -1- Teknoloji Dünyası()